:: جلد 2، شماره 3 - ( بهار 1384 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 53-58 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت ه‍ِم کنترل برای الکتروفورز استات سلولز
دکتر لادن حسینی گوهری، دکتر عیسی نورمحمدی، دکتر زهره عطارچی
چکیده:   (33534 مشاهده)

  چکید ه

  سابقه و هدف

  جهت پیشگیری از بروز خطا در تعیین هموگلوبینوپاتی‌ها به‌روش الکتروفورز بر روی استات سلولز، به‌کاربردن نمونه خون کنترلی حاوی هموگلوبین‌های F ، A ، S و یا C در کنار نمونه‌های بیماران الزامی است. زیرا عدم استفاده از هِم کنترل موجب تفسیرهای نادرست می‌گردد که بیانگر ضعف در سیستم کنترل کیفی آزمایشگاه است. هدف از این طرح تحقیقاتی ساخت هِم کنترل برای الکتروفورز استات سلولز بود.

  مواد وروش‌ها

  مطالعه انجام شده تجربی (exprimental) و روش نمونه‌گیری انتخابی بود . ابتدا از بین نمونه های خون بیماران، آنهایی‌که دارای هموگلوبین غیرطبیعی بودند انتخاب وپس از لیز گلبول‌های قرمز وسانتریفوژهمولیزیت بادور 2 5 000 دردقیقه ، لایه رویی، حاوی همولیزیت شفاف بامحلول درابکین طوری رقیق گردید که غلظت هموگلوبین به 20 تا30 گرم در لیتر رسید وهموگلوبین به سیانومت هموگلوبین تبدیل گردید . آنگاه پس از افزودن ساکاروز ومواد محافظ، هِم کنترل ازصافی میلی پور( µm 45 /0) عبور داده شد . سپس در ویال‌های کوچک تقسیم ولیوفیلیزه گردید. محاسبات آماری به کمک نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد.

  یافته‌ها

  دراین تحقیق سه نمونه هِم کنترل تهیه گردید . نمونه شماره یک حاوی هموگلوبین‌های D,F,A یا G ، نمونه شماره دوحاوی هموگلوبین‌های S,A ونمونه شماره سه حاوی هموگلوبین‌های F,A بود. مقدارسیانور پتاسیم به‌کاررفته 10 مرتبه کمتر از سایر روش‌های ساخت بود. هِم کنترل تابیش از شش ماه پایداری داشت و انواع هموگلوبین به وضوح از یکدیگر جدا می‌شدند. محاسبه ضریب پراکندگی (CV) و انحراف معیار (SD) نشان داد که روش ساخت از قابلیت تکرارپذیری خوبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  بنابراین روش ساخت پیشنهادی که براساس تجربه علمی وعملی انجام شده و در این طرح انتخاب گردیده ، بامقایسه باسایر روش‌ها در حالی‌که از پایداری وقابلیت تکرارپذیری خوبی برخوردار است دارای مراحل ساخت کمتری است، مقرون به صرفه است و به‌علت مصرف کم سیانور پتاسیم دارای ایمنی بیشتری برای کارکنان آزمایشگاهی می باشد .

کلمات کلیدی: هم وگلوبین ، ا لکتروفورز، استات سلولز ، هموگلوبینوپاتی
واژه‌های کلیدی: هموگلوبین، الکتروفورز، استات سلولز، هموگلوبینوپاتی
متن کامل [PDF 241 kb]   (2654 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
انتشار: 1393/4/9


XML   English Abstract   Printجلد 2، شماره 3 - ( بهار 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها