فصلنامه پژوهشی خون- فرم تعهد نامه (الزامی)
تعهد نامه (الزامی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نگارنده محترم

با سلام و احترام

جهت ادامه روند داوری مقاله ارسال شده توسط شما، الزامی است فرم تعهد نامه را که در ذیل به صورت لینک قابل دریافت می‌باشد توسط مؤلف مسؤول تکمیل و به دفتر فصلنامه ارسال نمایید.
فرم تعهدنامه را از اینجا دریافت کنید 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find-1.85.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب