فصلنامه پژوهشی خون- پژوهش
فعالیت های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دسترسی به فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات انتقال خون ایران اینجا را کلیک کنید. 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.70.35.fa
برگشت به اصل مطلب