فصلنامه پژوهشی خون- آموزش
جزوات آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  جزوه آموزشی شماره 77- کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی

  جزوه آموزشی شماره 76- افزایش سلامت و کیفیت فراورده‌های پلاسمایی با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی

  جزوه آموزشی شماره 75- دستورالعمل اجرای کراس مچ الکترونیکی

  جزوه آموزشی شماره 74- هموگلوبینوری حمله‌ای شبانه

  جزوه آموزشی شماره 73- آشنایی با اصول اولیه سرولوژی اختصاصی

  جزوه آموزشی شماره 72

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.69.36.fa
برگشت به اصل مطلب