فصلنامه پژوهشی خون- اطلاعات تماس
تماس با نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران تقاطع شهید همت و شیخ فضل اله نوری - جنب برج میلاد - سازمان انتقال خون ایران  - طبقه دوم

تلفن و دورنگار: 02188601599

پست الکترونیک: sjibto@ibto.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.58.45.fa
برگشت به اصل مطلب