فصلنامه پژوهشی خون- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درباره نشریه

اهداف و زمینه های موضوعی            
    فصلنامـه پژوهشـی خـون مجلـه علمـی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون و انجمن علمی انتقال خون ایران است. کلیه مقاله های پژوهشی اصیل، مقاله های مروری، مقاله های کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در این مجله قابلیت انتشار دارند. 
    هدف از چاپ این مجله، انتشار موضوعات مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحیح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوین در عرصه علوم ایمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد.       

دسترسی باز و حق تألیف
    فصلنامه پژوهشی خون نشریه ای با دسترسی باز پلاتینوم است. هیچ هزینه ای برای انتشار و چاپ مقاله دریافت نمی شود. هزینه های مربوط به داوری مقالات و سایر هزینه ها توسط مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران تأمین می گردد. تمامی مطالب این نشریه به صورت آزاد و رایگان در اختیار مخاطبان قرار دارد. 
    حق تألیف و نشر اثر ارسالی برای نویسندگان اثر محفوظ می ماند. 

خط مشی هم تراز داوری
    برای اطلاعات فرآیند داوری مقالات به صفحه مربوط مراجعه نمائید. 

خط مشی سرقت ادبی
     کلیه مقاله های ثبت شده در سایت فصلنامه در ابتدا از نظر سرقت ادبی بررسی خواهد شد. اگر در مقاله ای سرقت ادبی تشخیص داده شود، مقاله ارسالی رد می شود. 

تاریخچه
    فصلنامه پژوهشی خون از بهار سال ۱۳۷۳ با انتشار اولین شماره کار خود را آغاز کرده است و پس از مکاتباتی با وزارت ارشاد در تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ پروانه انتشار دریافت کرده است. از سال ۱۳۷۸ فعالیت آن متوقف شده و پس از دریافت مجوز مجدد از وزارت ارشاد در اسفند ۱۳۸۲ اولین شماره خود را در پاییز ۱۳۸۳ منتشر کرده است. 

نمایه ها
 مقالات این فصلنامه در بانک های اطلاعاتی داخل کشور (Iranmedex ، Magiran ، SID ، ISC) و خارج کشور (IMEMR ، EBSCO ، CINAHL،Index copernicus) نمایه می‌شود. این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد. 

بایگانی مقالات
     فصلنامه پژوهشی خون مقالات خود را با دسترسی باز پلاتینوم بدون محدودیت دسترسی در وب سایت خود به آدرس http://www.bloodjournal.ir منتشر می کند. هم چنین متن کامل مقالات در پایگاه های https://www.magiran.com/magazine/۴۱۶۰ ، https://ecc.isc.ac/showJournal/۱۳۷۳ ، https://www.sid.ir/journal/۱۶۴/fa بایگانی می گردد. 

اطلاعات تماس
کارشناس مجله : مژگان نریمانی
نشانی دفتر مجله: تهران، تقاطع بزرگراه شهید همت و شیخ فضل اله، جنب برج میلاد، سازمان انتقال خون ایران، بلوک A ، طبقه دوم، دفتر فصلنامه
شماره تماس: ۸۸۶۰۱۵۹۹
پست الکترونیک: sjibtoibto.ir


 
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find-1.41.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب