:: جلد 4، شماره 5 - ( ويژه نامه سلامتي خون زمستان 1386 ) ::
جلد 4 شماره 5 صفحات 351-357 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی زیر گروه‌های مختلف گلبول سفید در خون کامل با روش فلوسایتومتری قبل و بعد از کاهش لکوسیت با استفاده از فیلتر Prestorage در سازمان انتقال خون ایران
محمدحسین رازی، دکتر علی‌اکبر پورفتح‌اله، دکتر مهناز آقایی‌پور، مهین نیکوگفتار
چکیده:   (39730 مشاهده)

  چکید ه

  سابقه و هدف

  گلبول‌های سفید خون یا لکوسیت‌ها در همه فرآورده‌های سلولی که به روش استاندارد تهیه می‌شود وجود دارند. مطالعات نشان داده است که گلبول‌های سفید می‌توانند باعث عوارض مضری بعد از انتقال خون شوند. واکنش‌های بالینی ممکن است در اثر زیر گروه‌های خاصی از گلبول‌های سفید به وجود آیند. فیلترهای کاهنده گلبول سفید می‌توانند باعث کاهش قابل ملاحظه تعداد گلبول‌های سفید و در پی آن عوارض احتمالی آن‌ها شونـد. در ایـن مطالعه، زیر گروه‌های مختلف گلبول‌های سفید در خون کامل، قبل و بعد از کاهش با فیلتر Prestorage ، در سازمان انتقال خون ایران مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد وروش‌ها

  در این بررسی نوع مطالعه تجربی بود. خون کامل از اهداکنندگان داوطلب درون کیسه‌های مخصوص چهارتایی جمع‌آوری شد. واحدهای خون در همان روز نمونه‌گیری،‌فیلتر شده و نمونه خون جهت آزمایش قبل و بعد از فیلتراسیون تهیه شد. تعداد گلبول‌های سفید و زیر گروه‌های مختلف گلبول سفید، قبل و بعد از فیلتراسیون خون کامل با روش فلوسایتومتری با هم مقایسه گردیدند. گلبول‌های سفید با استفاده از آنتی‌بادی‌های منوکلونال اختصاصی CD13 ، CD19 ، CD3 ، CD45 و CD14 بررسی شدند. جهت تحلیل نتایج آزمون آماری کای‌دو( Chi-square ) و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 10 استفاده شد. محاسبات آماری در ابتدا شامل سنجش و اندازه‌گیری آمار توصیفی و مرحله بعد شامل تجزیه و تحلیل آماری بود. برای مقایسه بین دو جفت داده از آزمون آماری paired t-test استفاده شد.

  یافته‌ها

  فیلتراسیون با این نوع فیلتر باعث کاهش 8/2 لگاریتم با انحراف معیار 35/0 گلبول‌های سفید به طور متوسط گردید. هم چنین فیلتراسیون یک سری تغییراتی را به طور نسبی در بعضی از زیر گروه‌های گلبول سفید به وجود آورد، به طوری که پلی‌مورفونوکلئرها( CD13+ ) و منوسیت‌ها( CD14+ ) بعد از فیلتراسیون به کل گلبول‌های سفید( CD45+ ) کاهش پیدا کرد، در صورتی که نسبت سلول‌های (CD3+) T و سلول‌های B (CD19+) قبل و بعد از فیلتراسیون تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق مشخص کرد که فیلتراسیون قبل از نگهداری( Prestorage ) باعث تغییر نسبت زیر گروه‌های مختلف گلبول سفید بعد از فیلتراسیون می‌شود،‌ که به نظر می‌رسد به سایز سلولی بستگی دارد. هم چنین فیلتراسیون در کاهش قابل ملاحظه گلبول‌های سفید موثر است.

  کلمات کلیدی : فیلتراسیون، فلوسایتومتری، گلبول سفید

 

واژه‌های کلیدی: فیلتراسیون، فلوسایتومتری، گلبول سفید
متن کامل [PDF 206 kb]   (5580 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ايمونوهماتولوژي
انتشار: 1393/5/26


XML   English Abstract   Printجلد 4، شماره 5 - ( ويژه نامه سلامتي خون زمستان 1386 ) برگشت به فهرست نسخه ها