:: جلد 18، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 18 شماره 3 صفحات 204-196 برگشت به فهرست نسخه ها
نسبت خون کراس‌مچ شده به ترانسفوزیون در بیماران ترومایی دریافت‌کننده خون در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سال 1399
حسن رفیعی مهر، فریبرز لرستانی راد، لعبت مجیدی، آرمان جهانگیری
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (1156 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
تروما یکی از شایع­ترین علل مراجعه به بخش اورژانس است. در مطالعه حاضر، نسبت خون کراس‌مچ شده به ترانسفوزیون(C/T) و شاخص تزریق خون(TI) در بیماران ترومایی دریافت‌کننده خون به منظور آگاهی بیمارستان‌ها در مورد هماهنگی بین میزان نیاز واقعی و درخواست خون بررسی گردید.
مواد و روش‌ها
این مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، در سال 1399 در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان بر روی پرونده 384  بیمار انجام گرفت. جهت ثبت داده‌های دموگرافیک و فرم درخواست خون بیماران واجد شرایط، از یک چک‌ لیست استفاده شد. در نهایت داده‌ها با آزمون‌های آماریt  مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و توسط نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه22 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها
576 واحد خون از 813 واحد کراس‌مچ شده، به 384 بیمار ترومایی تزریق ‌شده بود. C/T و TI به ترتیب41/1 و51/1 بود. تعداد واحد خون درخواستی، تعداد واحد خون تزریق‌ شده و نسبت C/T در بیماران دارای ترومای نافذ(79/1 ± 63/1) به ‌طور معنا‌داری بیشتر از ترومای غیر نافذ(09/1 ± 26/1) بود(0001/0 p<). ارتباط معنا‌داری بین اندیکاسیون درخواست خون و تعداد واحد خون درخواستی با کراس‌مچ، تعداد واحد خون تزریق شده و نسبت C/T دیده شد(0001/0 p<).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد، نسبت خون کراس‌مچ شده به ترانسفوزیون و شاخص تزریق خون در بیماران ترومایی دریافت‌کننده خون در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سال 1399 مطلوب بود.
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: تروما، بیمارستان‌ها، ا نتقال خون
متن کامل [PDF 554 kb]   (295 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (882 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بانك خون
انتشار: 1400/5/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها