:: جلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 18 شماره 1 صفحات 18-26 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دو روش MTT و تریپان بلو در تعیین بقای رده سلولی Vero در آلودگی با HSV-1
مهسا زمانیان، دکتر زهرا نور محمدی، دکتر تهمینه اکبرزاده، دکتر فرحناز بینشیان، دکتر زهره شریفی
استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (400 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
ارزیابی بقای سلولی در مطالعه‌های سـلولی مهـم است و نتیجه حاصله برای کاربرد ماده مورد آزمایش تعیین‌کننده است. امروزه از روش‌های مختلفی برای ارزیابی بقای سلولی استفاده می‌گردد و وجـود همبستگی بین روش‌ها دارای اهمیت است. در این مطالعه، از سل لاینVero  برای بررسی اثرات ویروس HSV-1 بر بقای سلولی استفاده شد. بقای سلولی پس از آلودگی با HSV-1 با استفاده از روش‌هـای حساس رنگ‌سـنجی MTT و تریپان‌بلو بر روی سل لاین Vero مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها
مطالعه کیفی انجام پذیرفته بر روی رده سلولی Vero آلوده به ویروس HSV-1 با رقت های لگاریتمی طی مدت 24 سـاعت در محیط DMEM حاوی 2% سرم جنین گاوی انجام گرفت و سپس زنده‌مانی سلولی توسط روش‌های رنگ سنجیMTT  و تریپان بلو در رقت های 1-10 تا 5-10 و فواصل زمانی 0و 4 و8 و 18 و 24 ساعت بررسی شد و درصـد بقا جهت رسم منحنی بقای سنجش استفاده گردید.
یافته‌ها
رقت‌های مختلف ویروسی جهت تعیین دوز 50 درصد آلودگی TCID50 سلول با ویروس HSV-1 با میکروسکوپ اینورت انجام شد. هم چنین داروی آسیکلویر با غلظت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به عنوان کنترل با روش‌های MTT و تریپان‌بلو، مقایسه شد. نتایج تحلیل رگرسیون بقای سلولی، نشان داد؛ همبستگی خطی، مثبت و معنادار بین روش‌ها مشاهده شده است یعنی بین روش‌های MTT و تریپان‌بلو همبستگی وجود داشت (001/0 p< ، 9/0 r=).
نتیجه گیری
نتایج نشان دادند، هر دو روش بـرای تعیـین بقای سـلولی قابل استفاده بـوده و نتایج روش تریپان‌بلو قابل تایید با روش MTT می‌باشد.
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: HSV-1، تریپان بلو، بقا
متن کامل [PDF 705 kb]   (111 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (170 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ويروس شناسي
انتشار: 1399/12/10


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها