:: جلد 18، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) ::
جلد 18 شماره 3 صفحات 170-161 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر CD40L محلول به دست آمده از کنسانتره پلاکتی بر بقا و فعال‌سازی سلول‌های Daudi
آتوسا نعمتی، فاطمه یاری، مهشید محمدی پور، نگار رضایی
استاد مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
چکیده:   (215 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
مطالعه‌های پیشین به ارتباط مهم CD40L با لنفوسیت B اشاره کرده‌اند. CD40L پلاکتی نقش مهمی در فعال‌سازی لنفوسیت B و ایمنی هومورال ایفا می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر CD40L تخلیص شده از فرآورده پلاکتی بر بقا و فعال‌سازی سلول‌های Daudi به عنوان یک رده سلولی در دسترس برای لنفوسیت‌های B خون محیطی بود.
مواد و روش‌ها
در یک مطالعه تجربی، CD40L تخلیص شده از فرآورده پلاکتی در دو غلظت 500 و 1000 ng/mL با رده سلولی Daudi مواجه شد. پس از گذشت 48 و 72 ساعت از مواجهه، بقا و تکثیر سلول با استفاده از روش MTT و میزان بیان CD27 با استفاده از فلوسیتومتری مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار 26 SPSS و آزمون‌های آماری Independent two Sample Test و Mann-Whitney استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج به دست آمده نشان‌دهنده افزایش بقای سلول‌ها در 48 ساعت پس از مواجهه با غلظت ng/mL  1000  با  04/0=p و میانگین 41/0 ± 61/0 نسبت به گروه کنترل با میانگین 15/0 ± 30/0 معنا‌دار و در غلظت ng/mL 500 و میانگین 35/0 ± 58/0 غیر معنا‌دار بود. میانگین بیان CD27 در تمامی غلظت‌ها افزایش معنا‌داری نشان نداد.
نتیجه گیری
CD40L محلول در بقای سلول‌های Daudi در غلظت‌های بالاتر تاثیرگذار بوده است و افزایش غیر معنا‌دار بیان CD27 به عنوان یکی از مارکرهای فعال‌سازی لنفوسیت B ، نیاز به فراهم کردن شرایط مناسب‌تر هم‌چون استفاده از سیتوکاین‌ها در محیط کشت سلول را بیان می‌کند.
واژه‌های کلیدی: پلاکت‌ها، بقا، لنفوسیت‌های B
متن کامل [PDF 503 kb]   (63 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (68 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ايمونولوژي
انتشار: 1400/7/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 18، شماره 3 - ( پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها