:: جلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 18 شماره 1 صفحات 44-51 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر سابقه فعالیت ورزشی بر پاسخ هموگلوبین، فریتین سرم و شمارش گلبول‌های قرمز خون متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی طناب‌زنی شدید
افشین دلیر، دکتر فرناز سیفی اسگ شهر، دکتر رقیه افرونده، انسیه یزدخواستی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ـ دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (444 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
فعالیت طناب‌زنی باعث بهبود آمادگی قلبی- تنفسی و جسمانی افراد شده و شاید با شدت بالا به علت ضربات مکرر پا، باعث تغییر برخی شاخص­های هماتولوژیکی و همولیز ورزشی شود. هدف پژوهش، بررسی تاثیر سابقه فعالیت ورزشی بر هموگلوبین، فریتین و گلبول‌های قرمز خون متعاقب یک جلسه طناب‌زنی شدید بود.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه نیمه تجربی، 10 مرد ورزشکار استقامتی(34/2 ± 80/20 سال؛ وزن 02/3 ± 30/68 کیلوگرم و درصد چربی بدن 02/2 ± 10/10 درصد) و 10 مرد غیر ورزشکار(71/1 ± 50/21 سال؛ وزن 58/6 ± 40/74 کیلوگرم و درصد چربی بدن 85/2 ± 80/19 درصد) از افراد داوطلب به صورت تصادفی انتخاب شدند. فعالیت ورزشی به صورت یک جلسه طناب‌زنی شامل 10 دقیقه با 55% ضربان قلب هدف و سپس 30 دقیقه با 85% بود. اندازه­گیری قبل و بعد هموگلوبین، درصد هماتوکریت، فریتین سرم و شمارش گلبول قرمز خون انجام شد. از آزمون‌های t ، آمار توصیفی و 20 SPSS  برای تحلیل استفاده شد.
یافته‌ها
یافته‌ها نشان داد فقط در مردان غیر ورزشکار، افزایش میزان هموگلوبین به gr/dL 614/0 ± 78/14 (001/0 p<) و درصد هماتوکریت به870/1 ± 25/44 (003/0 p=) و شمارش گلبول­های قرمز خون به 249/0 ± 26/5 (005/0 p=) در مردان غیر ورزشکار معنا­دار بود. مقادیر فریتین دو گروه تغییر معناداری نکرد.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد تفاوت پاسخ دو گروه به یک جلسه طناب‌زنی شدید، مربوط به سازگاری‌های قبلی ورزشکاران استقامتی با فعالیت ورزشی باشد. احتمال می­رود کاربرد فعالیت طناب‌زنی با این شدت، انتخاب مناسب برای افراد با سبک زندگی فعال باشد. 
واژه‌های کلیدی: آنمی، اریتروسیت‌ها، فعالیت ورزشی، هماتوکریت، هموگلوبین‌ها، فریتین‌ها
متن کامل [PDF 360 kb]   (120 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (195 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: PhD فيزيولوژي ورزش
انتشار: 1399/12/10


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها