:: جلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 18 شماره 1 صفحات 52-59 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش به روش پیامک بر نمره مراقبت از خون
سمیه بهمن زاده، دکتر محمدعلی حسینی، دکتر عارف فقیه، دکتر کیان نوروزی تبریزی، دکتر مهدی رهگذر
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
چکیده:   (410 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
ارتقای دانش، نگرش و مهارت پرستاران در هموویژیلانس، می‌تواند در زمینه مدیریت مصرف خون کمک‌کننده باشد. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر آموزش به روش پیامک بر مراقبت از خون بود.
مواد و روش‌ها
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن، کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر بندرعباس در نیمه اول سال 1397 بود. از طریق نمونه‌گیری تصادفی از دو بیمارستان، گروه مداخله و کنترل و از هر بیمارستان 30 پرستار انتخاب شدند. برای پرستاران گروه مداخله 60 پیامک در مورد هموویژیلانس، روزی دو بار ارسال شد. یک بار قبل از آموزش با بازرسی بیمارستانی چک لیست نحوه ارزیابی نظام مراقبت از خون مربوط به بیمارستان با کد 00.HV.003.CHL/01 پر شده و بار دوم بعد از اتمام دوره آموزشی مجدداً چک لیست با انجام بازرسی چک شده و نمره چک لیست ارزیابی هموویژیلانس در دو گروه مقایسه شد. داده‌ها با نرم‌افزار 19 SPSS و آزمون‌های آماری دقیق فیشر، کای‌اسکوئر، تی مستقل و تی زوجی تحلیل شدند.
یافته‌ها
بین دو گروه از نظر توزیع متغیرهای زمینه‌ای پرستاران، تفاوتی وجود نداشت. نمره حاصل از چک لیست مراقبت از خون قبل از مداخله در دو بیمارستان تفاوت معناداری نداشت ولی بعد از مداخله نمره مراقبت از خون در بیمارستان گروه مداخله بالاتر بود(001/0p<).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج می‌توان گفت که آموزش به روش پیامک بر نمره مراقبت از خون مؤثر بوده و می‌توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را جهت آموزش هموویژیلانس به پرستاران استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: خون، آموزش، پرستاران
متن کامل [PDF 441 kb]   (108 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (167 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب انتقال خون
انتشار: 1399/12/10


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها