:: جلد 17، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 259-269 برگشت به فهرست نسخه ها
سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های یزد در مورد اهدای خون
فاطمه اخوان تفتی، دکتر هایده جوادزاده شهشهانی
دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون یزد و مرکز تحقیقات خون و انکولوژی، دانشگاه علوم علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده:   (1518 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
یکی از اهداف مراکز انتقال خون برای تأَمین ذخایر خونی سالم و کافی، ایجاد انگیزه و تشویق جوانان از بین جمعیت‌های کم خطر برای اهدای داوطلبانه و مستمر خون است. از آن جا که در شهر یزد مطالعه‌ای در مورد  دانشجویان انجام نشده است، این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان شهر یزد در مورد اهدای خون طراحی شد.
مواد و روش‌ها
مطالعه از نوع مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و از آمار توصیفی و آزمون‌های مجذور کا، T  و ANOVA برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد.
یافته‌ها
در مجموع 1329 پرسشنامه تکمیل شد و میانگین سن افراد 4/4 ± 7/22 سال بود. آگاهی دانشجویان در 694 (2/52%) نفر ضعیف، 449 (8/33%) نفر متوسط و 186 (14%) نفر خوب بود. نگرش نسبت به فواید و مضرات اهدای داوطلبانه خون در 422 (8/31%) نفر ضعیف، 693 (1/52%) نفر متوسط و 214 (1/16%) نفر خوب بود. در مجموع 77  نفر از دانشجویان آگاهی و نگرش خوبی نسبت به انتقال خون و اهدای خون داشتند. از نظر بررسی عملکرد نسبت به اهدای خون، در مجموع 226 (17%) نفر از دانشجویان مورد مطالعه که 83 (12%) نفر از خانم‌ها و 143 (24%) نفر از آقایان بودند و 409 (7/30%) نفر از دانشجویان، یکی از افراد خانواده‌شان حداقل یک بار خون اهدا کرده بودند.
نتیجه گیری
بر طبق نتایج این مطالعه، آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به اهدای خون مطلوب نیست و نیاز به بهبود دارد.
واژه‌های کلیدی: دانشجویان، آگاهی، نگرش، اهداکنندگان خون
متن کامل [PDF 338 kb]   (229 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (208 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اهدا خون
انتشار: 1399/10/10


XML   English Abstract   Printجلد 17، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها