فصلنامه پژوهشی خون-  مقالات در دست چاپ
مقالات در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   

  مقالات پژوهشی

  • بررسی بیان ژن P16 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن
  • بررسی میزان مصرف و آستانه تزریق گلبول قرمز متراکم در بیماران جراحی قلب بیمارستان توحید سنندج
  • بررسی تاثیر معافیت موقت اهداکنندگان خون بر میزان بازگشت مجدد آن‌ها در سطح کشور طی سال‌های 1393-1391
  • فراوانی کم خونی قبل از عمل جراحی قلب و تاثیر آن بر انتقال خون در بیمارستان قلب شهید رجایی
  • شناخت فرهنگ سازمانی اداره کل انتقال خون استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی در سال 1394 بر اساس مدل دنیسون

       

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.83.43.fa
برگشت به اصل مطلب