:: جلد 16، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 16 شماره 4 صفحات 280-288 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی از نظام مراقبت از خون در بین گروه‌های پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1397
دکتر الهام جعفری، دکتر سودابه کوهستانی، دکتر مطهره قاضی زاده
استادیار مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
چکیده:   (709 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
بررسی آگاهی کارکنان پزشکی در زمینه انتقال خون، می‌تواند کمبودها و کاستی‌های مربوط به این آگاهی را در زمینه مورد مطالعه شناسایی نموده و راهنمایی‌ کننده کادر درمانی و مراکز انتقال خون جهت اصلاح شرایط موجود و تجدید نظر در برنامه‌های آموزشی مربوطه باشد. بنابراین در این مطالعه سطح آگاهی گروه‌های مختلف پزشکی از نظام مراقبت از خون در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان بررسی گردید.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه مقطعی، 135 نفر از کارکنان درمانی در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان در سال 1397 به صورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. به هر فرد پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات چهار گزینه‌ای جهت بررسی حداقل آگاهی لازم در امر انتقال، نگهداری، ترانسفوزیون و عوارض احتمالی تزریق فرآورده‌های خـونی داده شد و سطح آگاهی هر یک از گروه‌ها در ارتباط با این موارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای‌دو و t  با به کارگیری نرم‌افزار 21 SPSS استفاده شد.
یافته‌ها
میانگین آگاهی تمامی افراد مورد بررسی در این مطالعه 16/3 ± 30/16 (از حداکثر 24 امتیاز) بود که نشان‌دهنده دارا بودن سطح متوسط آگاهی در افراد بود. بیشترین سطح آگاهی در میان افراد شاغل مربوط به پرستاران و سپس دستیاران بود. سطح آگاهی اینترن‌ها از دو گروه دیگر کمتر بود و البته این تفاوت از نظر آماری معنادار بود(001/0 p=).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، سطح آگاهی کارکنان پزشکی در ارتباط با جنبه‌های مختلف طب انتقال خون مطلوب نیست و لذا بهتر است دوره‌های مداوم آموزشی تئوری و عملی برای گروه‌های هدف مختلف برگزار شود.
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: انتقال خون، پرسنل بهداشتی، آگاهی
متن کامل [PDF 358 kb]   (141 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (346 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: انتقال خون
انتشار: 1398/10/10


XML   English Abstract   Printجلد 16، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها