:: جلد 16، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 16 شماره 4 صفحات 289-299 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی
دکتر زیبا برقی ایرانی، سهیلا دهخدایی، دکتر احمد علی پور
استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده:   (704 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
بیماری هموفیلی، از جمله بیماری‌های مزمن و نوعی اختلال در انعقاد خون است که به واسطه کمبود فاکتورهای انعقادی، شخص را در معرض انواع مشکلات جسمانی قرار می­دهد. این امر بر بسیاری از جنبه‌های زندگی بیمار اثرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی در شهر اصفهان سال 1396 بود.
مواد و روش‌ها
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. به منظور اجرای پژوهش، 60 نفر از بیماران هموفیلی به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و در سه گروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­های ادراک بیماری بردبنت، کیفیت زندگی(SF-36) و پرسشنامه پیروی درمان ماریسکی بود. محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار 22 SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها
نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان شناختی-رفتاری و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی معنادار بود(05/0 p<). تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی نیز معنادار بود(05/0 p<).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که می‌توان از دو درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی استفاده نمود.

 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: هموفیلی، درمان پذیرش و تعهد، پیروی از درمان، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 458 kb]   (202 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (459 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
انتشار: 1398/10/10


XML   English Abstract   Printجلد 16، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها