:: جلد 15، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 105-112 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز انتقال خون استان سیستان و بلوچستان
نرگس میرشکار
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پایگاه آموزشی انتقال خون استان سیستان و بلوچستان
چکیده:   (867 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف
فرسودگی شغلی موجب کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی می‌شود. با توجه به نقش کارکنان مراکز انتقال خون به علت داشتن داوطلبان اهدای خون، این مطالعه با هدف بررسی فرسودگی شغلی کارکنان این مراکز انجام شد.
مواد و روش‌ها
در یک مطالعه مقطعی(توصیفی - تحلیلی)، 135 نفر از کارکنان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان در سال 1396 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ بود. تعداد 108 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به کمک نرم‌افزار 16 SPSS تحلیل گردیدند.
یافته‌ها
نتایج نشان داد میزان خستگی عاطفی در مردان(93/8 ± 41/7) کمتر از زنان(76/10 ± 35/13) است(002/0 p=). در خرده مقیاس خستگی عاطفی بین کارکنان رسمی(71/13 ± 86/14) و سایر روش‌های استخدامی(83/7 ± 55/7) تفاوت معناداری مشاهده گردید(02/0=p). هم‌چنین بین ابعاد فرسودگی شغلی و مشخصات جمعیت شناختی از قبیل سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، بخش و شهرستان محل خدمت رابطه معنادار یافت نشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد می‌توان با قدردانی بیشتر از کارکنان زن و برگزاری مراسم ویژه بانوان، ایجاد ثبات کاری بیشتر و کمک‌های نقدی و غیر نقدی جهت کارکنان به ویژه کارکنان سایر روش‌های استخدامی و اختصاص بخشی از اعتبارات جهت افزایش سلامت جسمانی و روانی کارکنان، نسبت به کاهش فرسودگی شغلی اقدام نمود.

 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: انتقال خون، فرسودگی، اهداکنندگان خون
متن کامل [PDF 320 kb]   (284 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (323 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دكتراي مديريت رفتار سازماني و منابع انساني


XML   English Abstract   Printجلد 15، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها