:: جلد 15، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 144-148 برگشت به فهرست نسخه ها
فراوانی گروه‌های خونی سیستم ABO/Rh در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد
منا مرادی، هایده علاءالدوله ای، محمد فرج پور، فرحناز صدیقیان، دکتر مریم نقی پور، دکتر ایرج جعفری پور
مربی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده:   (780 مشاهده)
 
چکیده
سابقه و هدف
انفارکتوس میوکارد، به علت ایسکمی طولانی مدت قلب روی می‌دهد و عوامل مختلفی در بروز آن دخیلند. ارتباط بین آنتی‌ژن‌های گروه خونی سیستم ABO با برخی از بیماری‌ها اثبات شده است و هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی ارتباط بین آنتی‌ژن‌های این سیستم و آنتی‌ژن D ، با انفارکتوس میوکارد می‌باشد.
مواد و روش‌ها
این مطالعه مورد ـ شاهدی، بر روی 281 بیمار دچار انفارکتوس میوکارد و 398 فرد سالم انجام شد. اطلاعات مربوط به سن و جنس یادداشت و تعیین گروه خونی ABO و Rh با روش‌های استاندارد صورت گرفت. یافته‌ها توسط آزمون کای‌دو و 22 SPSS تحلیل شدند.  
یافته‌ها
میانگین سنی بیماران 1/15 ± 5/66 سال و گروه کنترل 9/8 ± 54 سال بود. تفاوت معناداری بین بیماران و گروه کنترل در ارتباط با سیستم ABO وجود نداشت. اما تعداد افراد Rh منفی در بیماران بیشتر از افراد کنترل بود(01/0=p ).
نتیجه گیری
با توجه به عدم وجود ارتباط معنادار بین سیستم ABO با انفارکتوس میوکارد و وجود رابطه معنادار بین سیستم Rh و این بیماری، در مطالعه حاضر و مقایسه آن با سایر مطالعه‌های انجام شده، هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است. بررسی‌های وسیع‌تر با تعداد نمونه‌های بیشتر و دیگر آنتی‌ژن‌های مهم سیستم Rh پیشنهاد می‌گردد.
 
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: انفارکتوس میوکارد، سیستم گروه خونی ABO، ایسکمی میوکارد
متن کامل [PDF 285 kb]   (284 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (272 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله کوتاه | موضوع مقاله: ايمونوهماتولوژي


XML   English Abstract   Printجلد 15، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها