:: جلد 14، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 14 شماره 3 صفحات 204-216 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر مهارکننده تلومراز MST-312 بر آپوپتوز سلول‌های میلومی U266
زهرا عامری، سعیده غیاثی، دکتر علیرضا فارسی نژاد، محسن احسان، ساناز آقاجانی، نوشین پوریزدانپناه، شیما کاظم زاده، دکتر احمد فاطمی*
چکیده:   (1306 مشاهده)

چکیده
سابقه و هدف
تلومراز در اکثر سرطان‌های انسانی و  میلوم مالتیپل بیان می‌شود و با توجه به عدم بیان آن در سلول‌های سوماتیک، هدف قرار دادن آن یک رویکرد درمانی مؤثر برای درمان سرطان می‌باشد. هدف از مطالعه ،بررسی تاثیر مهارکننده تلومراز MST-312 ،بر آپوپتوز سلول میلومی U266 بود.
مواد و روش‌ها
در یک مطالعه تجربی، سلول‌های U266 با دوزهای مختلف MST-312 در زمان‌های مختلف تیمار شدند، سپس زنده مانی سلولی با آزمون دفع رنگ تریپان‌بلو، فعالیت متابولیک سلول با روش رنگ سنجی MTT  و آپوپتوز سلولی به روش فلوسایتومتری با استفاده از اتصال به آنکسین-V /7AAD بررسی گردید. آپوپتوز در سطح ژن نیز با بررسی بیان ژن‌های BAX و BCL2 بعد از تیمار سلول‌ها با دارو و استخراج RNA با Real time PCR انجام گرفت.
یافته‌ها
بیش از 50% کاهش در زنده‌مانی سلول‌های تیمار شده در غلظت 8 میکرومولار به مدت 48 ساعت مشاهده شد. فعالیت متابولیک سلول بعد از تیمار 48 ساعته با دوز های 2، 4 و 8 میکرومولار MST-312 به ترتیب 25%، 46% و 62% کاهش یافت. تقریباً30 % افزایش آپوپتوز در سلول‌های U266 بعد از مواجهه 48 ساعته با 2 میکرومولار MST-312 مشاهده شد. تیمار سلول‌های میلومی با غلظت 2 میکرومولارMST-312  به مدت 48 ساعت، باعث افزایش بیان ژن BAX و کاهش بیان ژن BCL2 گردید.
نتیجه گیری
تیمار کوتاه مدت سلول‌های سرطانی میلومی با MST-312 باعث کاهش زنده‌مانی و فعالیت متابولیک و افزایش آپوپتوز سلولی می‌شود. این دارو با مهار تلومراز و القای آپوپتوز در سلول‌های میلومی می‌تواند به عنوان کاندیدی جهت درمان میلوم مالتیپل پیشنهاد شود.

 

واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: آپوپتوز، میلوم مالتیپل، تلومراز
متن کامل [PDF 913 kb]   (361 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (140 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: خون و انكولوژي
انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۰


XML   English Abstract   Printجلد 14، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها